- Mine barn har ikke gjort dette

Moren til brødrene som sto bak terrorbombene i Boston, Zubeidat Tsanreva, mener at sønnene er uskyldige.