Bli med på «Knerten»-settet

Knerten er Åsleik Engmarks debut som spillefilmregissør.