Gulspurven har reservert bord

Gulspurven er observert i «fuglerestauranten».