ABC Nyheter

Egg oppdaget i reir 2 i hegrekolonien

Hegreparet i reir 2 er det andre paret som legger egg i år, men heller ikke her har mor eller far ruget siden egget kom.

Relaterte videoer