ABC Nyheter

Plutselig setter sjiraffen hodet fast i døra

Turistene lukket vinduet - det skulle de aldri gjort.

Relaterte videoer