Mater elgen

For å holde elgen unna sentrum, legges det ut mat i Oslo-marka.