Sanglæreren bryter sammen i gråt – får sitt livs overraskelse

Studentene ville vise hvor mye hun hadde betydd for dem.