Flere tusen par sko i klimademonstrasjon i Paris

Flere tusen par sko står søndag utplassert på Place de la Republique i Paris som del av en stille demonstrasjon i forkant av klimatoppmøtet.