Sanner beklager overgrepene mot taterne

Vi beklager sterkt de overgrepene som ble begått mot romanifolket og taterne, og den lidelse som gruppen og enkeltmennesker har blitt påført, sa statsråd Jan Tore Sanner (H). Han mottok mandag rapporten fra Romani-/taterutvalget, som har vært ledet av Knut Vollebæk