Trolig ny Scandinavian Star-etterforskning

Hans Sverre Sjøvold mener at hele saken kan bli etterforsket på nytt