Dette betyr strengere grensekontroller for deg

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, orienterte pressen hvordan den skjerpede grensekontrollen vil fungere i praksis. Det vil bli gjennomført ID-kontroller på ferger til Norge fra Danmark, Tyskland og Sverige. I tillegg vil det bli intensivert grensekontroll i Østfold og Hedmark. Reisende må være forberedt på å vise ID-papirer. For nordiske borgere vil det bli utvist fleksibilitet, men man oppfordres til å ha med pass på reisen.