- Det er mer grunnleggende friheter enn den blå friheten

Eskil Pedersen holdt åpningstalen på AUFs sommerleir på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden torsdag.