Stortinget får ikke svar om Norge støttet Saudi-Arabia i FNs kvinnekommisjon

Fra spørretimen på Stortinget.