Romkjøretøy fant vann på Mars

Romkjøretøyet Curiosity har funnet rester av vann i steinprøver gjort i området Yellowknife Bay på Mars.