ABC Nyheter

Diesen er ikke bekymret

Status i forsvaret var temaet, da forsvarssjef Sverre Diesen inviterte til et sitt halvårlige pressemøte onsdag.

Relaterte videoer