Her raser taxien forbi barneskolen på rødt lys

Råkjøring i Bergen midt i skoletiden vekker harme.