Epidemien har nådd hovedstaden

Koleraepidemien i Haiti har til nå tatt livet av minst 583 mennesker.