Så fort beveger supertyfonen seg

Myndighetene på Filippinene slår alarm, og masseevakuerer flere øyer.