IS: Hverken konkurs eller tilintetgjort

Den rikeste terrorgruppa i historien