Spøkefugler gikk løs på Hollywood-skiltet

Ikonisk landemerke i USA ble endret.