Én av 200 mennesker er en slave. Hvorfor?

40 millioner mennesker anslås å være ofre for slaveri jorda rundt. Mer enn noen annen gang i historien.