Slik streiker Operaen

Slagordene er litt annerledes i streiketoget til Operaen.