Elden: – Vi tapte slaget, men håper å vinne krigen

Anker dommen mot Eirik Jensen.