Ro-ekspedisjon måtte reddes 1000 km fra målet

Adam Kreek, Jordan Hanssen, Markus Pukonen and Pat Fleming -ville ha blitt de første til å ro fra Vest-Afrika til Nord-Amerika, men en bølge veltet båten.