Hjelper skadet leopard – plutselig angriper den

Mennene tok sjansen på å ikke bedøve dyret.