Mange ulykker kunne vært unngått

Dårlig vedlikehold av gassutstyr og elektriske anlegg i fritidsbåter fører til dramatiske branner hvert år.