Hør Ujan plystre

I dyreparken i Heidelberg bor Ujan som har et svært sjeldent talent.