Klimaendringer påvirker havfugler negativt

– De har sluttet å formere seg, sluttet å legge egg, sluttet å finne mat til ungene sine, sier fugleekspert.