Krogvold beklaget tidligere uttalelser

Morten Krogvold vitnet i dag i Vågå saken.