Dette skjer med stemmeseddelen din etter du har stemt

Det elektroniske valgsystemet «EVA» blir brukt for å registrere stemmer over hele landet under kommune- og fylkesvalget. I videoen vises prosessen fram av valgorganisasjonen i Oslo og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De forsikrer om at systemet er trygt og at stemmesedlene kommer fram.