Hvordan legge punktvipper

Denne videoen viser deg hvordan en legger punktvipper