Høyreekstrem voldsbølge i Tyskland

Antallet høyreekstreme og rasistiske voldsovergrep er fordoblet i Tyskland i år.