Her herjer Orkanen Maria med Puerto Rico

Orkanen Maria slo ut hele Puerto Ricos strømforsyning da den traff land på sørøstkysten av øya onsdag. Allerede er det omfattende ødeleggelser.