Havarikommisjonens rapport om helikopterulykken på Sollihøgda

Følg med direkte fra ca. klokken 14.15.