Alle nye biler skal ha kollisjonsalarm i USA

Myndighetene i USA krever at krever at bilprodusentene utstyrer nye biler med kommunikasjonssystemet v2v innen tre år. Systemet varsler aller biler i nærheten om noen plutselig tråkker på bremsen, eller kjører for fort.