Nødlandet på motorveien

Politiet måtte sperre av trafikken for å gjøre plass til Cessnaen.