Spørsmålet til Obama

Dette var det eneste spørsmålet norsk presse fikk stille.