Gruvearbeidere gjorde sensasjonelt funn

– Som geolog kan du gå hele livet uten et lignende funn.