Kona står last og brast med Øygard

Rune Øygards kone fortsetter sin forklaring i Eidsivating lagmannsrett tirsdag.