Modig blindpassasjer reiste 2000 kilometer

Katten Douglas reiste fra New Zealand til Australia i en container.