Lå levende begravd i 16 timer

Nå snakker Marcelo Fonesca fra sykesenga.