Satt 7 timer i 50 meter dypt hull

Redningsmannskap brukte 2 timer på å få den kinesiske jenta opp av hullet.