Tankestyrt robot

Ny teknologi gjør det mulig å styre roboter kun med tankekraft.