ABC Nyheter

Her slår spesialstyrkene til i Russland

Denne videoen skal vise spesialstyrkene i Ukraina som sprenger deler av et viktig russisk luftvernsystem. Foto: Ukrainas spesialstyrker Musikk: Facebook Sound

Relaterte videoer