Opptak: Politiet orienterer om Janne Jemtland-saken

Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden og etterforskningsleder Trond Blikstad vil orientere om om status i etterforskningen og tidslinjen frem mot hovedforhandling.