Røkke får ikke lenger lov til å være fisker

Har ikke fiske som fulltidsjobb.