Video fra innsiden av hotellet viser store skader etter snøskredet

Video fra innsiden viser litt av hvordan hotellet i Italia ble hardt rammet av snøskredet onsdag kveld.