Her går det fryktelig galt for amatør-hopperne

Regel nummer én: Sjekk alltid om luftrommet er klart!