Toget kom seg ikke av flekken av merkelig grunn

Den lille okkupanten nektet å flytte seg fra sporet.