Lanserte plakat for søndagshandel - uten Rema 1000

Handel og Kontor har i samarbeid med Virke utviklet en "søndagsplakat" som skal henge i butikker og klargjøre for kunder og bransjen om hvilke regler som gjelder for søndagshandel.